Vyšší počet vrtov v USA

Americké ropné spoločnosti takmer po dvoch mesiacoch prvýkrát zvýšili v závere septembra počet aktívnych ropných vrtov o šesť. Celkový počet vrtov v USA dosiahol 750.

Počet vrtov, ktorý je prvým indikátorom budúceho vývoja ťažby, sa však už druhý mesiac znížil a zaznamenal aj najväčší mesačný a štvrťročný pokles od 2. kvartálu 2016. V septembri sa počet vrtov znížil celkovo o deväť, v auguste o sedem.
Historicky najviac aktívnych vrtov (4530) bolo v USA v roku 1981, najmenej (404) v máji 2016.