Odborné publikácie

Výpočet množstva oxidov dusíka zo spaľovania ropy a uhlia
Peter Horbaj, CSc.
Vákuové technológie v chémií
Ján Cvengroš
Transport plynů a par organických polymerní membrány
Karel Friess, Milan Šípek, Vladimír Hynek, Petr Sysel a Vladimí Šindelář
Systémy rýchlej identifikácie nebezpečenstva pri haváriách a požiaroch nebezpečných látok
M. Sihelská, K. Balog
Stanovenie motorovej nafty ako prímesi v automobilovom benzíne kapilárnou plynovou chromatografiou
Renáta Mračnová, Róbert Kubinec, Ladislav Soják, Jozef Mikulec
Ťažobný potenciál metánových hydrátov
(ijama)
Návrh odplynového havarijního systému
M. Šmerda, J. Pavlík
Palivo LNG pro vozidlové motory
Josef Laurin
Niekoľko poznámok k riešeniu toxicity výfukovćh plynov vznetových motorov
Ján Lábaj
Modelovanie procesu molekulovej destilácie
J. Cvengroš, M. Micov a J. Lutišan