Investor, ktorý chce postaviť LNG terminál, zapracuje pripomienky z procesu EIA

(TASR) - Spoločnosť Verejné prístavy, ktorá chce postaviť terminál na skvapalnený plyn (LNG) v Bratislave, zapracuje všetky pripomienky z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA). Urobí tak v technickej štúdii. Investor deklaruje aj ďalšie kroky. Pre TASR to uviedla Katarína Šubertová z kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti.

        Štúdia realizovateľnosti podľa investora identifikuje najvhodnejšiu technológiu na výrobu a distribúciu LNG pre verejný prístav Bratislava vzhľadom na jeho špecifiká. Urobí tak na základe porovnania dostupných technológií skvapalnenia, uskladnenia a čerpania LNG na trhu. Verejné prístavy pred samotnou realizáciou vypracujú aj projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie.

        "Termín výstavby LNG terminálu závisí od termínu získania stavebného povolenia. O to bude možné požiadať až po ukončení ďalšej fázy projektovej prípravy," podotkla Šubertová.
        Cieľom projektu je podľa spoločnosti prispieť k modernizácii služieb vo verejnom prístave Bratislava a podporou zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá prispieť k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. "Realizácia projektu prispeje k ekologizácii verejného prístavu Bratislava v súlade s požiadavkami na zavádzanie alternatívnych palív vo verejných prístavoch v rámci krajín Európskej únie," tvrdí. Investor hovorí, že terminál vie plniť aj opačnú funkciu, a to prečerpávanie LNG dovezeného loďami na ďalšiu distribúciu.
        S postavením LNG terminálu v Bratislave súhlasí minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zamietol rozklad organizácie Greenpeace Slovensko a Znepokojené matky. V odvolacom konaní tak potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu EIA. Taraba zdôraznil, že v záverečnom stanovisku bolo stanovených viac ako 50 dodatočných technických požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti, technickej úrovne terminálu a zníženie negatívnych vplyvov pri výstavbe.
        Súhlasné záverečné stanovisko z procesu EIA vydal envirorezort vlani a odporučil vybudovanie LNG terminálu. Výstavba novej fosílnej infraštruktúry je podľa Greenpeace v rozpore s cieľmi Parížskej dohody. Plánuje preto ďalšie kroky, ktoré však bližšie nešpecifikoval.
        Terminál má byť umiestnený v bratislavskom verejnom prístave, na hlavnom toku Dunaja a na polostrove prístavného bazéna Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Náklady na výstavbu odhaduje investor približne na 40 miliónov eur bez DPH.